Publikační systém AVISTA capuccino

Avista cappuccino je publikačním systémem určeným pro redakční týmy. Rozsáhlý web či portál je spravován více uživateli, kteří mají specifická přístupová práva a mohou web úspěšně editovat i při minimálních technologických znalostech či zkušenostech s informačními systémy.

Při vývoji Avisty capuccino jsme přemýšleli za Vás, snažili se vycítit Vaše potřeby a tvořili systém tak, abychom Vám co nejvíce usnadnili Vaši práci. Správa webu prostřednictvím Avisty cappuccino je tak velmi jednoduchá, veškeré výstupy jsou vizuálně jednotné a optimalizované, všechny kroky v systému jsou intuitivní, návodné, maximálně automatizované a přitom bezpečné z hlediska stability systému a funkčnosti celého webu.

Systém umožňuje variabilní nastavování a přidělování přístupových práv pro jednotlivé uživatele, obsahuje funkci dokument workflow pro interní oběh dokumentů, je vhodný i pro nasazení v rámci intranetových informačních systémů.

Avista cappuccino přináší díky svým možnostem a schopnostem významnou úsporu času, a tím vysokou efektivitu práce.